Przeglądy instalacji gazowych

Jakość okresowych przeglądów instalacji gazowych w Polsce i w związku z tym stan tych instalacji wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Jednak eliminacji uchybień i błędów w tym zakresie nie sprzyja obecny stan prawny. Dlatego też warto przychylniej spojrzeć na zalecane przez GINB procedury uproszczonej próby szczelności, która może być wykonywana przy zastosowaniu urządzeń GaSiTec-Witten.

Czytaj cały artykuł (PDF)

Przeglądy instalacji - próba szczelności GaSiTec Witten

Wymogi unijne wyznaczają nam nowe standardy techniczne, określają zasady dbałości o istniejące instalacje gazowe oraz należyte wykonywanie przeglądów. Ograniczają liczne uchybienia i nieprawidłowości w tym zakresie. Zapewniają przejrzystość reguł i mechanizmów.

Czytaj cały artykuł (PDF)

Rozbroić tykającą bombę

Ze względu na ruch uliczny, osiadanie budynków, wstrząsy tektoniczne, tąpania, wysuszenie konopi w połączeniach gwintowanych instalacje gazowe systematycznie ulegają rozszczelnieniu. Dlatego dochodzi do niekontrolowanego wycieku gazu, który przy odpowiednim stężeniu w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

Czytaj cały artykuł (PDF)

Doszczelnianie instalacji gazowej polimerem

Gdy podczas przeglądu instalacji okaże się konieczna likwidacja nieszczelności, możliwe jest posłużenie się w tym celu metodą tradycyjną lub nowoczesną. W praktyce sprowadza się to do wyboru: wymieniać instalację, czy ją odnawiać?

Czytaj cały artykuł (PDF)

Zobacz stronę niemiecką firmy GaSiTec®