- instrukcja obsługi

Wszystkie produkty GaSiTec® posiadają aktualne europejskie certyfikaty. Wszystkie certyfikaty są ważne na terenie Unii Europejskiej.

Elektroniczne urządzenie do pomiaru ulatniającego się gazu ComTec:

  • pomiar przeciwbieżny
  • łatwe określanie ilości ulatniającego się gazu
  • wspierane przez pompę i niezależne od sieci pomiaru nieszczelności
ComTec jest precyzyjnym elektronicznym urządzeniem pomiarowym do pomiaru najmniejszych ilości gazu i jest stosowany do określania ilości ulatniającego się gazu w eksploatowanych i wyłączonych niskociśnieniowych przewodach gazowych (ciśnienie robocze do 100 mbar).

  • przeprowadzanie pomiaru ilości ulatniającego się gazu z dowolnego punktu pomiarowego w przebiegu rur (np. urządzenie gazowe lub zatyczka kontrolna)
  • określenie ilości ulatniającego się gazu bez demontażu licznika gazu
  • pomiar ilości ulatniającego się gazu przy pomocy demontażu licznika
  • określenie ilości ulatniającego się gazu ziemnego w niskociśnieniowych przewodach gazowych pod ciśnieniem eksploatacyjnym
  • określenie ilości ulatniającego się gazu w niskociśnieniowych przewodach transportujących gaz ziemny przy pomiarze wspieranym przez pompę (niezależnym od sieci)

« wróć do produktów

Zobacz stronę niemiecką firmy GaSiTec®