W nawiązaniu do katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w Katowicach pozwalam sobie na stwierdzenie że stan techniczny instalacji gazowych w budownictwie mieszkaniowym posiada również szereg uchybień i nieprawidłowości. Stanowią one poważne zagrożenie dla życia mieszkańców i ich mienia. Podobnie jak przy odśnieżaniu dachów tak i w eksploatacji instalacji gazowych brak jest jednoznacznych i wiążących przepisów prawa budowlanego, zobowiązujących zarządców do podejmowania działań w celu zabezpieczenia budynków przed niespodziewanymi katastrofami i wybuchami. Te luki legislacyjne powodują, że odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, interpretują prawo nie zawsze zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem.

Istniejące instalacje gazowe ze względu na ruch uliczny, osiadanie budynków, tąpania, wstrząsy tektoniczne, wysuszenie konopii w połączeniach gwintowanych (w wyniku zmiany gazu mokrego na suchy) - ulegają rozszczelnieniu i zagrożeniu. Niekontrolowany wyciek gazu przy odpowiednim stężeniu w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową jako "tykającą bombę". Wystarczy włączenie światła na klatce schodowej, mieszkaniu czy w piwnicy by ta "tykająca bomba" wybuchła.

Można postawić pytanie jak wygląda stan instalacji gazowej i jak wygląda jej przegląd na Górnym i Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym (w strefie tąpań górniczych), gdzie od oddania budynków do eksploatacji nikt nie wykonał próby szczelności. Problem ten dotyczy również stare budownictwo przedwojenne oraz budownictwo jednorodzinne, w których brak rzetelnych przeglądów stwarza zagrożenie wybuchami, czego przykładem są ostatnie katastrofy jakie miały miejsce w Tychach i Szczecinie. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządcy gospodarki mieszkaniowej, właściciele budynków zobowiązani są do przeglądów rocznych i pięcioletnich do kontroli i oceny stanu oraz kwalifikacji istniejącej instalacji do eksploatacji. Od 50 lat nie dokonuje się w Polsce 5-cio letnich przeglądów a o eksploatacyjnej (uproszczonej) próbie szczelności są tylko zalecenia w Wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w PN M-34306. Przez "uproszczoną próbę szczelności" należy nam rozumieć sprawdzenie szczelności i klasyfikowanie sprawności (tzn przydatności do dalszej pracy) instalacji gazowych patrz "Gazyfikacja" str.373 - Konrad Bąkowski.

Strona 1 z 3 | dalej »                                   Idź do przepisów

Zobacz stronę niemiecką firmy GaSiTec®