W Polsce wykonuje się tylko przeglądy roczne, sprawdzają one odbiorniki gazu i dostępną instalację gazową a co z instalacją zabudowaną? (w szachtach, pod boazerią w stiukach czy pod kafelkami). Przeglądy te nie stwierdzają szczelności całej instalacji, przegląd ten domniema a nie stwierdza o jej stanie szczelności i przydatności. Można to stwierdzić jedynie wykonując eksploatacyjną (uproszczoną) próbę szczelności. Wykonuje się ją w instalacji gazowej wypełnionej paliwem gazowym i pod ciśnieniem roboczym gazu. Potwierdzam w pełni obawy tych, którzy zwracają w obliczu tragedii w Katowicach uwagę na wybuchy Rotundy w Warszawie, wieżowca w Gdańsku, domów w Szczecinie itp.

Co prawda Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uporządkował przeglądy instalacji gazowych, wydając Wytyczne wykonywania przeglądów z uproszczoną próbą szczelności do Ustawy Prawo Budowlane dla budynków mieszkalnych 15 lat i więcej, lecz zostały one zaniechane i nie są traktowane jako obowiązujące. Prawdopodobnie przyczyną tego stanu był brak właściwych urządzeń, które obecnie w Polsce mamy jak np. ComTec elektroniczne urządzenie do wykonywania eksploatacyjnej (uproszczonej) próby szczelności niemieckiej firmy GaSiTec - Witten. Urządzenie, które określa wyciek gazu l/h , kwalifikuje instalacje i odbiorniki gazu do dalszej eksploatacji.

Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, że przeglądy instalacji w budynkach 15 lat i więcej jeżeli dochodzą do skutku są markowane. Przetargi kończą się niską ceną oraz protokołem, który nie określa nie kwalifikuje i nie daje zaleceń jak instalacje dalej eksploatować. Popatrzmy na kraje sąsiadujące, gdzie na bieżąco wykonuje się przeglądy instalacji z uproszczoną próbą szczelności. Od stycznia 2007 w ramach Wspólnoty Europejskiej nastąpiło zaostrzenie przepisów i kryteriów wykonywania przeglądów z uproszczoną próbą szczelności. Do nich dołączyła Ukraina, a w Polsce w dalszym ciągu trwa dyskusja.

Spotykamy jednak nieliczne Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe na terenie Wrocławia, Legnicy i Gdańska, które zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla pełnego bezpieczeństwa lokatorów i ich mienia, wykonują przeglądy instalacji z uproszczoną próbą szczelności.

« wstecz | Strona 2 z 3 | dalej »                              Idź do przepisów

Zobacz stronę niemiecką firmy GaSiTec®