Proponowałbym:

  • dokonać uzupełnienia luki legislacyjnej, wprowadzając do Prawa Budowlanego art.62.1 zapisu: wykonania dla budynków 15 lat i więcej eksploatacyjnej ( uproszczonej ) próby szczelności,
  • istniejące Wytyczne, przekształcić w formę Rozporządzenia Ministra Budownictwa (w zakresie sposobu jej wprowadzenia)oraz określić normę opracowaną przez Doradców Ministra z udziałem Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PN M-34306 - nadając im moc obowiązującą, -objąć kontrolą przeglądów zgodnie z Prawem Budowlanym, budownictwo jednorodzinne.
  • w rejonach tąpań objęcie w ramach szkód górniczych, kosztów wykonania eksploatacyjnej próby szczelności,
  • rozpatrzyć możliwość stosowania ulg przy ubezpieczeniu budynków przez Zakłady Ubezpieczające,
  • aby Zarządcy, przy przetargach kategorycznie żądali wykonania pokazu przez oferenta - uproszczonej próby szczelności dla przeglądów 5-cio letnich jak również przedstawienie sprzętu i certyfikatów dopuszczających do ich wykonania.

Janusz Jania

« wstecz | Strona 3 z 3

Zobacz stronę niemiecką firmy GaSiTec®