- instrukcja obsługi

Wszystkie produkty GaSiTec® posiadają aktualne europejskie certyfikaty. Wszystkie certyfikaty są ważne na terenie Unii Europejskiej.

Urządzenie do wyszukiwania gazu OrTec jest wyposażone w głowicę wykrywającą metan i dzięki temu potrafi pewnie sygnalizować każde pojawienie się związków eglowodorowych. Tym samym OrTec w takim samym stopniu nadaje się do poszukiwania miejsc ulatniania się gazu w przewodach gazowych, jak i do sprawdzania przewodów transportujących gaz miejski, propan, butan oraz acetylen.

OrTec nie służy do określania granicy eksplozji i nie jest skonstruowany do pomiaru koncentracji gazu lub do wyszukiwania rejonów zagrożonych eksplozją.

« wróć do produktów

Zobacz stronę niemiecką firmy GaSiTec®